К. Захарян. Рождественская Летопись

Первая книга трилогии историка Константина Захаряна — «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» («The Christmas Annals») (Ереван, 2007, ISBN 978-99930-4-730-8).

Левон Адян. Сборник повестей «Далеко в горах»

В сборник писателя Левона Адяна «Далеко в горах» входят семь повестей. Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/ В данной книге повестей прослеживается живая проза, наполненная звуками жизни, своеобразными героями, которые выглядят, может быть, чуть наивно, однако поэтично. Но самое главное: все они — живые люди, уставшие от несправедливости, зла горя. Описание их историй помогает продолжать жить и смотреть на мир новыми глазами, с другого ракурса. Помогает любить и прощать, ибо тот, кто прощает, делает благо, в первую очередь, своей душе только после прощает оступившегося, согрешившего, иногда против своей воли.

Л. Адян. Одинокий огонь в ночи

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. Лучезарное небо детства

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. В то далёкое лето

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. Птица с перебитыми крыльями. Главы 1-13

Любовный роман писателя Левона Адяна. Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/ «ПТИЦА С ПЕРЕБИТЫМИ КРЫЛЬЯМИ» — РОМАН О ВСЕПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЛЮБВИ КРАСИВОЙ ДЕВУШКИ И МОЛОДОГО ПАРНЯ, КОТОРЫЕ СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИЛИСЬ НА ОДНОЙ ИЗ ТРОПИНОК НЕОБЪЯТНОГО МИРА, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, КАКАЯ УЧАСТЬ ЖДЁТ ИХ ВПЕРЕДИ… Главы 1-13

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 4

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – Տեսնում եմ, դու ամբողջը հասցրել ես անել: Նույնիսկ` մի քիչ էլ ողբալ, – ասաց Արսենը` մտնելով սենյակ: Ելենան նետվեց նրա գիրկը` բացականչելով. – Ո՞ւր էիր: Ինչ ասես, որ չեմ մտածել: Դե՛, ո՞ւր էիր: – Ամեն տեղ, Լենա, ամեն տեղ եղել եմ: Ճանապարհին կպատմեմ: Ճամպրուկները պատրա՞ստ են: – Նա նայեց սենյակի անկյունին: – Հրա­շալի է: Իսկ հիմա վերցրու քոնը, դա թեթև է և գնա փողոց, այնտեղ մեզ սպասում է տնօրենի «Ուազիկը»: – Նկատելով, որ Ելենան տատանվում է, Արսենը հանգստացրեց նրան: – Մի՛ վախենա, բակում ոչ ոք […]

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 3

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ Եվգինեն ապրում էր գյուղի մյուս ծայրում ոչ մեծ միահարկ հին տան մեջ, որն ուներ երկու սենյակ և փայտե սյուների վրա նստած բարձր ծածկապատշգամբ: Տունը շրջապատող բակը նույնպես փոքր էր և ամբողջովին անխնամ: Երևում էր տղամարդկային հմուտ ձեռքի պա­կասը: Եթե չլիներ տան առջև վիթխարի ընկուզենին՝ բնի մոտ վառարանի համար դիզած  փայտով, կարող էր թվալ,  թե  անտերունչ,  լքված  տուն է: Բայց մի պատուհանը լուսավորված էր տաք դեղին լույսով, որը անդրադարձվում էր ծածկապատշգամբում՝ հան­դարտ ուղիղ քառակուսու տեսքով:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 2

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)      ԳԼՈՒԽ   ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ Նոյեմբերի վերջին օրերից մեկն  էր: Ուշ երեկոյան  աշխատանքից վերադառնալով տուն, Արսենը խնդրեց Ելե­նային ուտելիք պատրաստել, որ առավոտյան հետը վերցնի: – Պետք է գնամ Ստեփանակերտ, չեմ հասցնի նախաճաշել, գոնե ճանապարհին կուտեմ: – Թե որ  իմ աշխատանքը չլիներ… – երազկոտ սկսեց Ելենան: – Ուզում եմ հետդ գալ:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 1

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)                                                                                                                     ԳԼՈՒԽ      ԱՌԱՋԻՆ Գյուղն անմիջապես երևաց, հենց «Գազիկը», ողջ արագությամբ, ուժգին  հռնդյունով  հաղթահարելով վերելքը,  թռավ   բարձր ու զառիվայր բլուրը,  որը,  ծածկված էր սակավաթիվ   ծառերով ու թպուտներով:  Այս ու այնտեղ, դեմուդեմ երկու  սարալանջերն  ի վար,  միմյանցից փոքր-ինչ  հեռավորության վրա,  իջնում էին   միահարկ  ու երկհարկանի  թիթեղածածկ տների  անկանոն շարքերը՝ տնամերձ մրգատու  այգիներով ու բանջարանոցներով:             Հեռվից  այնպես էր թվում` ասես գյուղում ոչ մի  փո­ղոց չկա: Դա որոշ չափով անսովոր էր.  լեռնային փոքրիկ ու միայնակ գյուղ, որն ասես աշխարհի ծայրին լինի, թեև չէր անցել և կես ժամ, ինչ դուրս էին եկել շրջկենտրոնից: Ելենան […]

Л. Адян. Извечное возвращение

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Левон Адян. Одинокий огонь в ночи (повесть)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) В Тартарском ущелье сначала мне не повезло. Начальник строительства водохранилища на реке, которого я обязательно должен был увидеть прежде, чем начать собирать материалы о строителях гидрокомплекса, уехал в министерство на совещание, и никто не знал, когда он вернется.

Левон Адян. По ту сторону высоких гор (повесть)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) В то время я закончил шестой и перешел в седьмой класс. Мой отец должен был приехать  за мной, чтобы отвезти меня в Сумгаит, там я должен был учиться дальше.  Накануне,  отец моего отца, которого   мы все называли  Айриком*  – высокий, худощавый  с  мягкими седыми волосами, обрамлящими добре  лицо, подобное лику с иконы, во  дворе запрягал лошадь.   Перед моим отъездом он  решил показать мне родину наших предков в местечке Бурджали, в горах Араджадзора.  Там  находились наши  поля, земли  с многочисленными плодовыми  деревьями  и дома  дедов , раскулаченных большевиками.

Левон Адян. Покаяние (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) Элен не спеша поливала во дворе только что раскрывшиеся розы, которые пламенели вдоль всего забора в золотых лучах рассвета. Воздух благоухал приятным ароматом этих роз. Со вчерашнего дня ею овладели грустные мысли. Но с чего все это началось, почему они неожиданно одолевали ее, понять Элен не могла. Нутром она ощущала нечто — то ли беспокойство, то ли тревогу. Охваченная непонятными мыслями, Элен думала о том, что жизнь намного короче, чем кажется на первый взгляд. Она короткая и очень сложная.

Левон Адян. Прерванный полёт (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) Самолет летел над высоченными облаками, и когда они немного раскрывались, внизу, в глубокой пропасти, виднелось бескрайнее темно-синее море.

Левон Адян. Отец, сын и девочка с красной ленточкой (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой)   Памяти моего друга  Сурена Каспарова Мяч был из натуральной кожи, и, когда он ударялся об окна, стекла разбивались вдребезги. В последнее время после жалоб соседей игровые площадки оградили высокой металлической сеткой.

Левон Адян. На дороге (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) Издалека сразу показался Тартар — мрачный и по всей вероятности мутный. Река текла с гор. — В верховьях сейчас дождь, — держа мускулистые руки на руле, парень высунул голову из кабины грузовика и посмотрел в сторону гор.

Левон Адян. Прохладный густой лес, июль… (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой) Второй день, как Арпине услышала о том, что Он приехал. И сейчас, когда до ее слуха дошел слабый рокот машины, она медленно, словно в предчувствии чего-то плохого, подняла голову, посмотрела на дорогу. Поднимая легкую пыль, проехала машина Арташеса… Арташес сидел гордый и самоуверенный, с поднятой головой, правая рука на руле, левая — навстречу ветру… Проехал Арташес, оставив на дороге лишь облако пыли, которое, постепенно растаяв, легко и медленно село на зеленую обочину дороги, и больше ничего не осталось от недавней пыли, похожей на далекий туман…

Левон Адян. Смуглая чайка (рассказ)

(Перевод с армянского Нелли Аваковой)                                                     Посвящаю   Т Е Б Е                    Одинокая чайка – твой крик-отчаянье,                    Одинокая чайка – судьба печальная                    Одинокая чайка – хоть и на воле,                    Одинокая чайка – не знает покоя.                          Олёна Ростова

Древние письменные источники народов Европы о своей прародине – Армении и армянаx

Автор — Анжела Терян Перевод — Татьяна Минасян Источник Полная версия, ПДФ Предисловие Армения – одна из древнейших стран мира. Коренные жители Армянского нагорья – армяне (hay-армены). Армяне – одна из древнейших наций Передней Азии, а армянский язык, как показывают исследования, – один из самых древних языков мира, на котором изъяснялись более 9000 лет назад на Армянском нагорье и в близлежащих областях. Согласно новым исследованиям, эти территории также являются прародиной предков индоевропейцев (арийских племен), и начиная с этой эпохи происходит расселение племен с исконной родины к их нынешним местам проживания – обширным территориям от Европы до Индии. Древнейшие карты мира […]

О ВОЙНЕ и ПОБЕДЕ

Сборник статей Л.Г. МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯНА Книга в 2 томах, 2015 г. Составитель и редактор Е.Г. Хачатрян