К. Захарян. Рождественская Летопись

Первая книга трилогии историка Константина Захаряна — «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» («The Christmas Annals») (Ереван, 2007, ISBN 978-99930-4-730-8).

Левон Адян. Сборник повестей «Далеко в горах»

В сборник писателя Левона Адяна «Далеко в горах» входят семь повестей. Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/ В данной книге повестей прослеживается живая проза, наполненная звуками жизни, своеобразными героями, которые выглядят, может быть, чуть наивно, однако поэтично. Но самое главное: все они — живые люди, уставшие от несправедливости, зла горя. Описание их историй помогает продолжать жить и смотреть на мир новыми глазами, с другого ракурса. Помогает любить и прощать, ибо тот, кто прощает, делает благо, в первую очередь, своей душе только после прощает оступившегося, согрешившего, иногда против своей воли.

Л. Адян. Одинокий огонь в ночи

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. Лучезарное небо детства

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. В то далёкое лето

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/

Л. Адян. Птица с перебитыми крыльями. Главы 1-13

Любовный роман писателя Левона Адяна. Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/ «ПТИЦА С ПЕРЕБИТЫМИ КРЫЛЬЯМИ» — РОМАН О ВСЕПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЛЮБВИ КРАСИВОЙ ДЕВУШКИ И МОЛОДОГО ПАРНЯ, КОТОРЫЕ СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИЛИСЬ НА ОДНОЙ ИЗ ТРОПИНОК НЕОБЪЯТНОГО МИРА, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, КАКАЯ УЧАСТЬ ЖДЁТ ИХ ВПЕРЕДИ… Главы 1-13

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 4

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – Տեսնում եմ, դու ամբողջը հասցրել ես անել: Նույնիսկ` մի քիչ էլ ողբալ, – ասաց Արսենը` մտնելով սենյակ: Ելենան նետվեց նրա գիրկը` բացականչելով. – Ո՞ւր էիր: Ինչ ասես, որ չեմ մտածել: Դե՛, ո՞ւր էիր: – Ամեն տեղ, Լենա, ամեն տեղ եղել եմ: Ճանապարհին կպատմեմ: Ճամպրուկները պատրա՞ստ են: – Նա նայեց սենյակի անկյունին: – Հրա­շալի է: Իսկ հիմա վերցրու քոնը, դա թեթև է և գնա փողոց, այնտեղ մեզ սպասում է տնօրենի «Ուազիկը»: – Նկատելով, որ Ելենան տատանվում է, Արսենը հանգստացրեց նրան: – Մի՛ վախենա, բակում ոչ ոք […]

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 3

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ Եվգինեն ապրում էր գյուղի մյուս ծայրում ոչ մեծ միահարկ հին տան մեջ, որն ուներ երկու սենյակ և փայտե սյուների վրա նստած բարձր ծածկապատշգամբ: Տունը շրջապատող բակը նույնպես փոքր էր և ամբողջովին անխնամ: Երևում էր տղամարդկային հմուտ ձեռքի պա­կասը: Եթե չլիներ տան առջև վիթխարի ընկուզենին՝ բնի մոտ վառարանի համար դիզած  փայտով, կարող էր թվալ,  թե  անտերունչ,  լքված  տուն է: Բայց մի պատուհանը լուսավորված էր տաք դեղին լույսով, որը անդրադարձվում էր ծածկապատշգամբում՝ հան­դարտ ուղիղ քառակուսու տեսքով:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 2

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)      ԳԼՈՒԽ   ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ Նոյեմբերի վերջին օրերից մեկն  էր: Ուշ երեկոյան  աշխատանքից վերադառնալով տուն, Արսենը խնդրեց Ելե­նային ուտելիք պատրաստել, որ առավոտյան հետը վերցնի: – Պետք է գնամ Ստեփանակերտ, չեմ հասցնի նախաճաշել, գոնե ճանապարհին կուտեմ: – Թե որ  իմ աշխատանքը չլիներ… – երազկոտ սկսեց Ելենան: – Ուզում եմ հետդ գալ:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 1

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)                                                                                                                     ԳԼՈՒԽ      ԱՌԱՋԻՆ Գյուղն անմիջապես երևաց, հենց «Գազիկը», ողջ արագությամբ, ուժգին  հռնդյունով  հաղթահարելով վերելքը,  թռավ   բարձր ու զառիվայր բլուրը,  որը,  ծածկված էր սակավաթիվ   ծառերով ու թպուտներով:  Այս ու այնտեղ, դեմուդեմ երկու  սարալանջերն  ի վար,  միմյանցից փոքր-ինչ  հեռավորության վրա,  իջնում էին   միահարկ  ու երկհարկանի  թիթեղածածկ տների  անկանոն շարքերը՝ տնամերձ մրգատու  այգիներով ու բանջարանոցներով:             Հեռվից  այնպես էր թվում` ասես գյուղում ոչ մի  փո­ղոց չկա: Դա որոշ չափով անսովոր էր.  լեռնային փոքրիկ ու միայնակ գյուղ, որն ասես աշխարհի ծայրին լինի, թեև չէր անցել և կես ժամ, ինչ դուրս էին եկել շրջկենտրոնից: Ելենան […]

Л. Адян. Извечное возвращение

Из сборника повестей писателя Левона Адяна «В то далёкое лето». Перевод с армянского Нелли Аваковой. О других произведениях писателя — на странице https://miaban.ru/about/levon-adyan/