Հայաստան պետության անկախության «դե ֆակտո» ճանաչման 100-ամյակի կապակցությամբ

на русском — https://miaban.ru/info/armenia/wa_19-1-2020/ Աղբյուր Հետևյալը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի հայտարարությունն է ՝ կապված Հայաստանի Հանրապետության անկախության դե ֆակտո ճանաչման 100-ամյակի հետ:   2020 թվականի հունվարի 19-ին լրանում է Հայաստան պետության անկախության «դե ֆակտո» ճանաչման 100-ամյակը։ Սա կարեւոր տարեթիվ է հիշեցնելու Միջազգային ընտանիքի հիմնական դերակատար պետություններին՝ կյանքի կոչելու եւ իրականացնելու նրանց իսկ կողմից 1918-1920 թթ․ հայ ժողովրդի իրավունքների վերաբերյալ կայացված բոլոր որոշումներն ու վճիռները։

100-летие де-факто признания независимости государства Армения

на армянском — https://miaban.ru/info/wa/wa_19-1-2020_hy/ Источник Ниже приводим Заявление премьер-министра Республики Западная Армения в связи со 100-летием де-факто признания независимости государства Армения   19 января 2020 г. — 100-летие де-факто признания независимости государства Армения. Это важная годовщина и повод напомнить ключевым игрокам международного сообщества, чтобы ими же принятые решения в 1918-1920 годах относительно прав армянского народа были воплощены в жизнь и исполнены.

Appeal of the President of the Republic of Western Armenia (Armenia) in connection with the 45th anniversary of the occupation by the Republic of Turkey of the northern part of the Republic of Cyprus

на русском — https://miaban.ru/info/turkey/cyprus_11-1-2020/ հայերեն — https://miaban.ru/info/wa/cyprus_11-1-2020_hy/ (translation in English is done by «Miaban») APPEAL of the President of the Republic of Western Armenia (Armenia) in connection with the 45th anniversary of the occupation by the Republic of Turkey of the northern part of the Republic of Cyprus, as well as in connection with the invasion of the northern territories of the Syrian Arab Republic, with the 99th anniversary of the occupation of the territories of Western Armenia and Cilicia and other crimes against the peoples and states of the Greater Middle East

Информация НП «Амшенка» для СМИ о продолжении своей деятельности в 2019 г.

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об общественных объединениях» некоммерческое партнерство «Международное женское объединение амшенских армян «Амшенка» (Свидетельство МЮ РФ о регистрации № 6114030651 от 21 января 2013г., ОГРН  № 1136100000740 от 29 января 2013г, ИНН № 6165456011 от 29 января 2013г.), сообщает о продолжении своей деятельности в 2019 году.

Ուղերձ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) Նախագահի՝ Կիպրոսի Հանրապետության հյուսիսային տարածքի 45-ամյա բռնազավթման կապակցությամբ՝ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից

на русском — https://miaban.ru/info/turkey/cyprus_11-1-2020/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/cyprus_11-1-2020_en/ Ուղերձ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) Նախագահի՝ Կիպրոսի Հանրապետության հյուսիսային տարածքի 45-ամյա բռնազավթման կապակցությամբ՝ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, ինչպես նաեւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության հյուսիսային տարածքներ ներխուժման, Արեւմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի տարածքների 99-ամյա բռնազավթման եւ այլ հանցագործությունների կապակցությամբ ուղղված Մեծ Մերձավոր Արեւլքի ժողովուրդների ու պետությունների նկատմամբ

Обращение президента Республики Западная Армения (Армения) в связи с 45-й годовщиной оккупации Республикой Турция северной части Республики Кипр

in English — https://miaban.ru/info/armenia/cyprus_11-1-2020_en/ հայերեն — https://miaban.ru/info/wa/cyprus_11-1-2020_hy/ ОБРАЩЕНИЕ Президента Республики Западная Армения (Армения) в связи с 45-й годовщиной оккупации Республикой Турция северной части Республики Кипр, а также в связи с вторжением на северные территории Сирийской Арабской Республики, 99-й годовщиной оккупации территорий Западной Армении и Киликии и других преступлений против народов и государств Большого Ближнего Востока

Армянский народ не имеет более иного места для отступления, кроме своей Родины …

հայերեն — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_hy/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_en/ (перевод с армянского редакции Миабан) Статья 2012 года из издания «Завет Арарата» («Ուխտ Արարատի»). Сегодня Армения и армянский народ сталкиваются вплотную, лицом к лицу с проблемами и угрозами, о которых мы писали в разделе редакции в издании «Завет Арарата», начиная с 2005 года. Мы писали, предупреждали и пытались разработать и предложить пути и способы преодоления этих угроз.

Հայությունը նահանջելու այլ տեղ չունի այլեւս, բացի իր Հայրենիքից…

на русском — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_en/ Հայաստանն ու հայությունը, այսօր արդեն, անմիջականորեն, դեմ առ դեմ կանգնած են այն մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին, որոնց մասին վերջին տարիներին գրում էինք «Ուխտ Արարատի» պարբերականի խմբագրականներում 2005 թվականից սկսած: Գրում էինք, զգուշացնում եւ փորձում մշակել ու առաջարկել դրանց հաղթահարման ուղիներ ու ծրագրեր:

Выступление Станислава Тарасова в третьем заседании Лазаревского клуба

Выступление Станислава Николаевича Тарасова во второй части заседания Лазаревского клуба в Ереване 13 декабря 2019 г. Оно на видео с 1:33:40 по 1:43:30

Открытое письмо офицерам служб безопасности Российской Федерации

«ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» «АРМЯНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГЕНОЦИДОВ» «ARMENIAN CENTER OF PREVENTION OF GENOCIDES» _______________________________________________ Офицерам служб безопасности Российской Федерации (действующим и в отставке)   О т к р ы т о е    п и с ь м о (Данное письмо распространено 10 декабря. 9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, принятый ООН в 2015 г. по предложению Республики Армения)

По предложению Армении ООН учредила Международный день шахмат

Отныне 20 июля — Всемирный день шахмат. Это предложение было единогласно принято на Генеральной Ассамблее ООН 12 декабря 2019 г.

Правда о Геноциде армян в Турции и Азербайджане между двумя полюсами лицемерия

Маргарита Симоньян написала в Инстаграме эмоциональный пост (копия под картинкой  внизу). Этот же текст она написала на своей странице в Фейсбуке. Повторив рассказ о своей семье, которым она поделилась ранее 24 апреля 2019 г. К прежнему рассказу, повторенному через 8 месяцев 13 декабря, Маргарита добавила этот пассаж. — — — — — (начало цитаты) «Все эти годы Америка — главный мировой ‘правозащитник’ — не признавала Геноцид (Маргарита и СМИ в России подчёркнуто пишут это слово с маленькой буквы,в отличие от Холокоста, о котором — абзацем ниже) армян, отказывая моим предкам в праве на память. ⠀ Несмотря на то, что их […]

Статья в «Нью-Йорк Таймс» о Резолюции Сената по признанию Геноцида армян

Перевод редакции Миабан статьи Catie Edmondson «Сенат принял Резолюцию о признании Геноцида армян вопреки Трампу» в газете «New-York Times». В четверг 12 декабря 2019 г. Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы признать Геноцид армян как вопрос американской внешней политики, что было сделано против возражений администрации Трампа и подчеркнуло двухпартийную ярость законодателей против Турции.

Statement of the Coordinating Council of Russian-Armenian Organizations in connection with the adoption by the US Senate of the Resolution on the Armenian Genocide in Turkey

in Russian The Coordinating Council of the Russian-Armenian organizations (CC RAO), like the whole Armenian people, with great satisfaction accepted the news of the unanimous adoption by the US Senate on December 12, 2019 of the Resolution S.Res.150 on the recognition and condemnation of the Armenian Genocide in Turkey in 1915-1923. This historic decision, made by US senators, is the triumph of the justice of good over evil. It is a tribute to the innocent 1.5 million Armenians killed by Turkish executioners.

Заявление Координационного совета Российско-Армянских организаций (КС РАО) в связи с принятием Сенатом Конгресса США Резолюции о Геноциде армян в Турции

in English, на английском Координационный совет Российско-Армянских организаций, как и весь армянский народ, с большим удовлетворением и радостью воспринял известие о единогласном принятии 12 декабря 2019 года Сенатом Конгресса США Резолюции S.Res.150 (на русском, на английском на сайте Сената) о признании и осуждении Геноцида армян в Турции в 1915-1923 годах. Это историческое решение, принятое американскими сенаторами, является торжеством справедливости добра над злом. Оно является данью памяти невинных 1,5 миллионов армян, убитых турецкими извергами. Это огромное достижение американских армян, Армении и всей мировой армянской Диаспоры, десятилетиями добивавшихся данного признания. Эта победа достигнута, несмотря на сильнейшее противодействие со стороны Турции. Это свидетельство того, […]

Полный текст на русском Резолюции Сената США о признании Геноцида армян

Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую почтить память Геноцида армян посредством официального признания и памяти и отвергнуть усилия, направленные на то, чтобы ассоциировать правительство Соединенных Штатов с отрицанием Геноцида армян.

«Российская газета» вслед за турками не в курсе, что на Армянском Нагорье жили армяне

Денис Передельский опубликовал в «Российской газете» перевод заметки из турецкой газеты о находке при проведении раскопок в армянской Киликии в провинции Урфа (территория, временно оккупированная Турцией, юго-восточная часть). Перечисляя народы, которые жили в истории в этой части Армянского Нагорья, автор «Российской газеты» вслед за турецкой газетой перечислил 8 национальностей, живших в этой области. Но, как и турецкий автор, он умудрился не упомянуть армян, переживших Геноцид, культуроцид и насильное изгнание из своей Родины геноцидным оккупантом-преступником — Турцией.

Из Заявления и призыва Международного независимого правового и научного центра экспертизы и оценки репараций и реституций

18 ноября 2019 г. Источник   Если бы мир своевременно осудил и признал Геноцид армян, понтийских греков и ассирийцев, а также уничтожение и стирание следов культурного наследия коренных народов со стороны турок (ислам здесь не при чем!), мы бы не знали: