Заявление Республики Западная Армения в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны

(in Armenian — https://miaban.ru/info/wa/wwii_10-11-2018_hy/ in English — https://miaban.ru/info/wa/wwi_10-11-2018_en/) Заявление Республики Западная Армения в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны, направленное государствам, подписавшим Севрский мирный договор

Виктор Александров. Стихотворение «Сарыкамыш»

В декабре 1914 года в Карсской области (тогда в Российской империи) около Сарыкамыша были бои. Поэт Виктор Александров (Санкт-Петербург) в 2014 г. написал стихотворение.

Statement – On the occasion of the 100th anniversary of the end of the World War I

(in Armenian — https://miaban.ru/info/wa/wwi_10-11-2018_hy/ in Russian — https://miaban.ru/info/wa/wwi_10-11-2018_ru/) Statement of the Republic of Western Armenia On the occasion of the 100th anniversary of the end of the  World War I to the states that signed the Peace Treaty of Sevres Source: http://citizenship-western-armenia.info/en/archives/976 Indeed, the peoples and states of Europe and the Middle East who have signed the Treaty of Sevres can celebrate the 100th anniversary of the end of World War I. After all, this global catastrophe destroyed millions of lives and  ruined many settlements in Europe and the Middle East, all at the cost of  1.5 million Armenians’ lives and the […]

Հայտարարություն Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի կապակցությամբ

(на русском — https://miaban.ru/info/wa/wwi_10-11-2018_ru/ in English — https://miaban.ru/info/wa/wwi_10-11-2018_en/) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայտարարություն Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի կապակցությամբ՝ ուղղված Սեւրի Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրած պետություններին

Подборка документов и материалов по Армянскому Вопросу

Հայկական հարցի վերաբերյալ փաստաթղթեր և նյութեր Selection of documents and materials on the Armenian Question   25 октября 2018 г. | October 25, 2018 Армен Тер-Саркисян (видео и текст) Справедливое решение Армянского Вопроса — залог мира на Большом Ближнем Востоке на русском — https://miaban.ru/info/wa/ter-sarkisyan_2/

Արեվմտյան Հայաստանի հայոց ինքնորոշման իրավունքի Հռչակագիր

(на русском — https://miaban.ru/info/wa/declaration_2004/) Աղբյուր — http://parliament-wa.info/hy/archives/607 ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ  Շուշի, 17 դեկտեմբեր 2004թ.  Արեւմտեան Հայաստանի հայոց Ազգային Խորհուրդը տարագիր հայ ժողովուրդի միասնական կամքը արտայայտելով, բոլոր հայերու ձգտումներուն իրականացման եւ պատմական արդարութեան վերականգնման յանձնառու հայ ազգի ճակատագրին հանդէպ իր պատասխանատւութեան գիտակից, մարդու իրաւունքներու հռչակագրի համընդհանուր սկզբունքերուն եւ առհասարակ միջազգային իրաւունքով ընդունուած չափանիշներուն հիմնուելով Ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը կիրառելով՝ ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ Արդարութեան վրայ հիմնուած ժողովրդավար ընկերութեան հաստատումը հետապնդող ազգի վերակենդանացման գործընթացի մեկնարկը. 1) «Թրքահայաստան» կոչուած Հայաստանը կը վերանուանուի Արեւմտեան Հայաստան (Հայրենիք): Արեւմտեան Հայաստանը (Հայրենիք) պիտի ունենայ իր դրօշը, զինանշանը եւ ազգային օրհներգը: 2) Արեւմտեան Հայաստանը (Հայրենիք) պիտի ըլլայ ինքնավար պետութիւն՝ ազգային գերագոյն իշխանութիւն, անկախութիւն, լիարժէք գերիշխանութիւն եւ իրաւունքներ […]

Декларация «О праве на самоопределение армян Западной Армении» (г. Шуши, 17 декабря 2004 г.)

(на армянском — https://miaban.ru/info/wa/declaration_2004_hy/) Источник: http://parliament-wa.info/ru/archives/9411 ДЕКЛАРАЦИЯ   О праве на самоопределение армян Западной Армении

About the strategy of the State of Western Armenia on the Genocide of the Armenians recognition, condemnation and compensation issues

(на русском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1/ на армянском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1_hy/) Announcement of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia  April 22, 2017 Source — http://parliament-wa.info/en/archives/3605 Western Armenia’s strategy on the Genocide of the Armenians recognition, condemnation and compensation issues is built on the exact answers on the following questions: – The Genocide of the Armenians was condemned in 1896, 1909, 1915, 1919. How the Genocide of the Armenians recognition and condemnation issues arose again? – When the Genocide of the Armenians was carried out, which years, by whom and what is the chronology of the Genocide of the Armenians, 1915-1923 or 1894-1923. – What is […]

Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման հարցերի շուրջ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարության մասին

(на русском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1/ на английском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1_en/) Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)հայտարարութունը Ապրիլի 22, 2017 թ. Աղբյուր — http://parliament-wa.info/hy/archives/3597   Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման խնդիրներում Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը կառուցված է հետեւյալ հարցադրումներին տրված ճշգրիտ պատասխանների վրա. –Հայերի ցեղասպանությունը դատարապարտվել է 1896, 1909, 1915, 1919 թթ., որտե՞ղից ծագեց Հայերի ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը եւ Հայերի ցեղասպանությունը մեկ անգամ եւս կրկին դատապարտելու խնդիրը: –Ե՞րբ է իրականացվել Հայերի ցեղասպանությունը, ո՞ր տարիներին, ո՞ւմ կողմից եւ ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության ժամանակագրությունը, 1915–1923, թե՞ 1894–1923 թթ.: –Ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության հետեւանքով հայությանն ու Հայաստանին հասցված վնասը եւ իրականացվել է, արդյո՞ք այդ վնասի գնահատումը, հաշվարկը, այլ կերպ […]

О стратегии Республики Западная Армения относительно вопросов признания и осуждения Геноцида армян и возмещения за него

(на армянском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1_hy/ на английском — https://miaban.ru/info/wa/strategy_1_en/) Заявление Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 22 апреля 2017 г. Источники: сайт IAREX сайт Парламента Западной Армении  Стратегия Республики Западная Армения относительно проблем признания и осуждения Геноцида армян и возмещения за него построена на четких ответах на следующие вопросы: – Геноцид Армян был осужден в 1896, 1909, 1915, 1919 гг. Откуда возникла проблема признания Геноцида армян и вопрос повторного осуждения за Геноцид армян? – Когда был осуществлен Геноцид армян, в какие годы, с чьей стороны и какова хронология Геноцида армян – 1915-1923 гг., или 1894-1923 гг.? – Каков ущерб, нанесенный армянам и Армении в результате Геноцида […]

Армен Тер-Саркисян. Справедливое решение Армянского Вопроса — залог мира на Большом Ближнем Востоке

Интервью председателя парламента Республики Западная Армения Армена Тер-Саркисяна 25 октября 2018 г. информационному агентству «Ноян тапан» (Ереван). Стать гражданином Республики Западная Армения можно, заполнив простую онлайн форму Видео (55 минут, на 1 ноября 2018 г. — 1800 просмотров). 

Депутаты парламента Западной Армении в Цицернакаберде

27-28 сентября 2018 г. в Ереване состоялась первая сессия второго созыва Национального собрания (парламента) Республики Западная Армения.

Участники сессии парламента Западной Армении в Эчмиадзине

27-28 сентября 2018 г. в Ереване состоялась первая сессия второго созыва Национального собрания (парламента) Республики Западная Армения.

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավորների ընտրությունները կայացան

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավորների ընտրությունները կայացան եւ ավարտվեցին: Դրանց մասնակցեցին 51.505 ընտրող, 45 երկրից, որոնք միասնական ցուցակով ընտրեցին 101 պատգամավոր: Ընտրությունների մասին վերջնական եւ պաշտոնական տվյալները հրապարակվելու են մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը, հետեւյալ պաշտոնական կայքերում՝  www.elections-western-armenia.info,  www.parliament-wa.info,  www.gov-wa.info:

О выборах депутатов Национального Собрания Западной Армении

Заявление Пресс-службы Национального Собрания (Парламента) Западной Армении О проведении выборов депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва

Выборы парламента Республики Западная Армения

Выборы начались 1 сентября в 00:01  (здесь и ниже — ереванского времени). Сайт для голосования (на 6 языках), в т.ч.: — на русском — http://elections-western-armenia.info/ru/v-3 — на армянском — http://elections-western-armenia.info/

Стать гражданином Республики Западная Армения

С 1992 года начат новый процесс воссоздания государства Западная Армения. Но мало кто об этом знает. В конце 2013 года были первые выборы в парламент Республики Западная Армения.

Мероприятия 2014-15 гг. армянской общины Санкт-Петербурга к 100-летию Геноцида армян в Турции

Список мероприятий в Санкт-Петербурге в рамках Программы, посвященной 100-летию Геноцида армян в Османской Турции