ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

Մհեր Հարությունյան Աշոտ Հարությունյան  Աշխատանքն Արցախյան պատերազմի նշանավոր օպերացիաներից մեկի՝ Քարինտակի հերոսականպաշտպանության ռազմագիտական վերաիմաստավորման անդրանիկ փորձերից է: Նորահայտփաստաթղթերի, ժամանակի պարբերական մամուլի և ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրաքննության են առնվել այդ կարևոր իրադարձության ռազմավարական, ռազմաքաղաքական և այլտեսանկյունները, ներկայացվել է դրա պատմական նշանակությունը, ինչպես նաև կարևորությունն Արցախումռազմական արվեստի զարգացման առումով: Նախատեսված է մասնագետների, պատմությամբ հետաքրքրվողների և ընթերցողների լայն շրջանի համար: Քարինտակի 1992 թ. հունվարի 26-ի հերոսական պաշտպանությունն, անկասկած, իր մշտական տեղն է ապահովել հայ ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում: Այդ հերոսամարտի նշանակությունն արժեքավորելը և վերաիմաստավորելը պահանջված են մեր հանրապետությունում ռազմարվեստի զարգացման վրա ազդած պատմական և ազգային առանձնահատկությունները, աշխարհագրական պայմանները, ինչպես նաև ռազմարվեստի վիճակը որոշող […]

ԼՂՀ ՇՐՋԱՓԱԿՄԱՆ ՃԵՂՔՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

(ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ԲԵՐՁՈՐԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 28-ԱՄՅԱԿԻՆ) Մհեր Հարությունյան, պ.գ.թ., դոցենտ,«Կաճառ» գիտական կենտրոն» ՀԿ, Արցախ Հետադարձ հայացք ձգելով 28 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին, կարելի է համոզվել, որ Բերձորի ազատագրումը հիրավի ռազմավարական նշանակություն է ունեցել Արցախի համար` Ադրբեջանի զավթողական քաղաքականությանը դիմագրավելու և մարտնչող արցախահայությանը կենսականորեն անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու առումներով: Ինչպես հայտնի է՝ Շուշիի ազատագրումից ու Ստեփանակերտին հարակից ադրբեջանական վտանգավոր կրակակետերի վնասազերծումից հետո Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը, հետմղելով հակառակորդի գրոհը եւ անցնելով հակահարձակման, ազատագրեցին շուրջ մեկ տարի առաջ կորուսված Բերդաձորի ենթաշրջանի հայկական գյուղերը, ապա՝ հետապնդելով ադրբեջանական նահանջող ստորաբաժանումներին, դուրս եկան Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, դրանով իսկ ճեղքելով գրեթե քառամյա շրջափակման օղակը և իրականացնելով մեր ժողովրդի բազում […]

ХРАБРЫЙ ВОИН

Статья посвящена памяти моего деда Героя Великой Отечественной Войны Аванесова Аванеса Григорьевича Армения и армянский народ внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.  В Великой Отечественной войне приняли участие 600 тысяч армян, 300 тысяч из которых были из Советской Армении, а остальные 200 тысяч-из других республик Советского Союза. Кроме них, 100 тысяч армян сражались в составе войск стран антигитлеровской коалиции. 200 тысяч армян героически пали на поле боя. Около 70 тысяч армян были награждены боевыми орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоились 103 армянина, заняв 6-е место после русских, украинцев, белорусов, татар и евреев. Звания дважды Героя […]

Круглые столы и встречи Армянского Товарищества

(здесь приведены лишь некоторые из круглых столов и встреч, как организованных Армянским Товариществом, так и при его участии) Участие в конференции Российско-армянского содружества в Москве, 15 декабря 2017 г. Круглый стол «Большой Кавказ: вызовы и тенденции», Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г. (Совместно с Кавказским геополитическим клубом)

Обращения Армянского Товарищества

(Здесь только некоторые из обращений от Армянского Товарищества либо совместных с другими организациями) Заявление в связи с военной диверсией Азербайджана против Армении 29.12.2016, 31 декабря 2016 г. Петиция для ОНЛАЙН голосования — «Осудить геноцидальную политику Турции и Азербайджана», 8 декабря 2016 г. (6.1.17=174 голоса)

ХРОНОЛОГИЯ 2011-2017 гг.

Некоторые мероприятия и события, инициированные Армянским Товариществом или в которых активисты Товарищества участвовали