Друзьям Арцаха в Петербурге требуется поддержка

Дружеское отношение светлой памяти Эдуарда Вениаминовича Лимонова к Арцаху общеизвестно. Помимо многих жестов в поддержку Арцаха, Лимонов был единственным писателем не армянином, кто публично и письменно высказался за то, чтобы его похоронили в Арцахе, где «героические горные армяне вооружённые мимо по тропинкам ходят». Члены партии «Другая Россия имени Э.В. Лимонова» не раз демонстрировали свою позицию по Арцаху в т.ч. и во время осенней войны — и в самом Арцахе, и в разных городах России. Одна из акций была в Санкт-Петербурге. Она привела к проблеме, и сейчас самим ребятам нужна помощь.

А. Вассерман о боевом хомячке пантюркизма и угрозах России

В январе 2021 г. А. Вассерман дал интервью программе «День ТВ». Ниже фрагмент видео (18 мин).

Хронология признания Республики Арцах и осуждения агрессии Азербайджана в 2020 г.

Источники: Википедия (англ.), Арменпресс, Кавказский узел, NewsArmenia.am и другие. Сперва перечнь стран, городов, провинций, штатов, а ниже — в хронологическом порядке с веб ссылками.

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 4

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – Տեսնում եմ, դու ամբողջը հասցրել ես անել: Նույնիսկ` մի քիչ էլ ողբալ, – ասաց Արսենը` մտնելով սենյակ: Ելենան նետվեց նրա գիրկը` բացականչելով. – Ո՞ւր էիր: Ինչ ասես, որ չեմ մտածել: Դե՛, ո՞ւր էիր: – Ամեն տեղ, Լենա, ամեն տեղ եղել եմ: Ճանապարհին կպատմեմ: Ճամպրուկները պատրա՞ստ են: – Նա նայեց սենյակի անկյունին: – Հրա­շալի է: Իսկ հիմա վերցրու քոնը, դա թեթև է և գնա փողոց, այնտեղ մեզ սպասում է տնօրենի «Ուազիկը»: – Նկատելով, որ Ելենան տատանվում է, Արսենը հանգստացրեց նրան: – Մի՛ վախենա, բակում ոչ ոք […]

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 3

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)           ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ Եվգինեն ապրում էր գյուղի մյուս ծայրում ոչ մեծ միահարկ հին տան մեջ, որն ուներ երկու սենյակ և փայտե սյուների վրա նստած բարձր ծածկապատշգամբ: Տունը շրջապատող բակը նույնպես փոքր էր և ամբողջովին անխնամ: Երևում էր տղամարդկային հմուտ ձեռքի պա­կասը: Եթե չլիներ տան առջև վիթխարի ընկուզենին՝ բնի մոտ վառարանի համար դիզած  փայտով, կարող էր թվալ,  թե  անտերունչ,  լքված  տուն է: Բայց մի պատուհանը լուսավորված էր տաք դեղին լույսով, որը անդրադարձվում էր ծածկապատշգամբում՝ հան­դարտ ուղիղ քառակուսու տեսքով:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 2

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)      ԳԼՈՒԽ   ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ Նոյեմբերի վերջին օրերից մեկն  էր: Ուշ երեկոյան  աշխատանքից վերադառնալով տուն, Արսենը խնդրեց Ելե­նային ուտելիք պատրաստել, որ առավոտյան հետը վերցնի: – Պետք է գնամ Ստեփանակերտ, չեմ հասցնի նախաճաշել, գոնե ճանապարհին կուտեմ: – Թե որ  իմ աշխատանքը չլիներ… – երազկոտ սկսեց Ելենան: – Ուզում եմ հետդ գալ:

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ՌՈՒՍ ՀԱՐՍԸ — 1

ԼԵՎՈՆ  ԱԴՅԱՆ Ռ ՈՒ Ս     Հ Ա Ր Ս Ը  (Վեպ)                                                                                                                     ԳԼՈՒԽ      ԱՌԱՋԻՆ Գյուղն անմիջապես երևաց, հենց «Գազիկը», ողջ արագությամբ, ուժգին  հռնդյունով  հաղթահարելով վերելքը,  թռավ   բարձր ու զառիվայր բլուրը,  որը,  ծածկված էր սակավաթիվ   ծառերով ու թպուտներով:  Այս ու այնտեղ, դեմուդեմ երկու  սարալանջերն  ի վար,  միմյանցից փոքր-ինչ  հեռավորության վրա,  իջնում էին   միահարկ  ու երկհարկանի  թիթեղածածկ տների  անկանոն շարքերը՝ տնամերձ մրգատու  այգիներով ու բանջարանոցներով:             Հեռվից  այնպես էր թվում` ասես գյուղում ոչ մի  փո­ղոց չկա: Դա որոշ չափով անսովոր էր.  լեռնային փոքրիկ ու միայնակ գյուղ, որն ասես աշխարհի ծայրին լինի, թեև չէր անցել և կես ժամ, ինչ դուրս էին եկել շրջկենտրոնից: Ելենան […]

«We had only managed to deceive ourselves»

in Russian — https://miaban.ru/info/armenia/london-11-1-2021/ On January 11, 2021, Armenian President Armen Sarkissian published an article «Towards the «Fourth Republic»» on his official website. Reading the articles of all the leaders of Armenia (for 30 years there were 4 presidents, 13 chairmen of parliament, 16 prime ministers — from the first prime minister Vazgen Manukyan to the current one), listening to fiery speeches, it is difficult to notice mistakes, almost always everything sounds very logical and true.

Январь в Ватикане и отношение папы Римского к террористической войне пантюркистов, глобалистов и сионистов против Арцаха

28 декабря 2020 г. Папа Римский впервые онлайн назначил 13 кардиналов. https://www.bbc.com/russian/features-55117244 1 января 2021 г. До 4 февраля должна быть закончена передача всех финансовых и имущественных активов Ватикана другому офису — после скандального расследования https://fingazeta.ru/ekonomika/pravo/468637 3 января из статьи (перевод Гугла с итальянского) 3 января, за три дня до нападения на Конгресс Соединенных Штатов, чтобы «заморозить» провозглашение победы Джо Байдена, опубликовано интервью со Стивом Bannon  с бывшим нунцием Карло Мария Viganò на сайте Lifesite, в котором он призывает «детей света» действовать «сейчас».  С такой мотивацией: «Если Соединенные Штаты упустят эту возможность теперь, Они  будут исключены из истории. Если они допустят идею о том, что […]

Какие реформы в Армении необходимы после войны?

Ниже приводим заключительную часть статьи Арега Петросяна «Карабахская война 2020 г.: последствия войны в политико-дипломатической и военной сферах Армении», опубликованной в сборнике «Амберд». Полностью статья на сайте ArtsakhLib.

Обращение Павла Манукяна 16 декабря

16 декабря 2020 г. видный участник всех Арцахских войн и общественный деятель Павел Манукян сделал видеообращение на своей странице в Фейсбуке. Внизу приведён тайминг (время когда что говорил) и основные тезисы на русском. Перевод неофициальный от редакции Миабан.ру. Павел Манукян даёт оценку ситуации, подчеркивает роль Спюрка (Диаспоры) в прошлом, во время войны и в ближайшей перспективе. Он также анонсирует новое общественное патриотическое движение. Именно имея в виду важность этого для армян в России, под видео дан перевод тезисов на русский.

Grigory Ayvazyan. Udis, the Albanian church and the Artsakh issue

in Russian — https://miaban.ru/info/armenia/udiny-6-11-2020/ Grigori Ayvazyan Researcher of the Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Dr. Ph. in History (Caucasian Studie) UDIS. BRIEF REFERENCE Tramslation from Russian by Miaban.ru. Udis – Udi people, self-name is «udi».

Григорий Айвазян. Удины, Албанская церковь и Арцахский вопрос

in English — https://miaban.ru/info/armenia/udis-6-11-2020-en/ Айвазян Григорий Геннадиевич Научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА, кавказовед УДИНЫ. КРАТКАЯ СПРАВКА Удины – самоназвание «уди».

ЕСПЧ предъявил меры по защите прав 23 пленных и задержанных в Азербайджане армян

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 30-го ноября, а также 2-го, 4-го и 7-го декабря 2020 г. удовлетворил заявления армянских адвокатов по делу о защите прав армянских военнослужащих, попавших в плен во время развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, а также задержанных гражданских лиц. Как сообщают адвокаты Сирануш Саакян и Артак Зейналян (источник — страница Зейналяна в Фейсбуке), ЕСПЧ удовлетворил заявления адвокатов и принял решение о применении срочной меры в отношении 23-х лиц.

Разоблачение лживых обвинений против Гарегина Нжде

Фрагмент беседы с членом Президиума Академии геополитических проблем, доктором философских наук Араиком Степаняном в программе «АТО Донецк». Источник с полной видеозаписью — https://www.youtube.com/watch?v=xmGa9fJEAME 6 декабря 2020 г.

Франция об Арцахе: на кон поставлена честь Франции

Источник: статья Гоар Григорян 4 декабря 2020 г. «Сегодня в Сенате, проголосовавшем за признание Нагорного Карабаха, на кон была поставлена честь Франции», — заявила сенатор Валери Буайе после исторического голосования во французском Сенате. 25 ноября Сенат 305 голосами из 306 поданных голосов принял резолюцию, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха, также известного как Арцах.

Премьера фильма «Возвращение» в Санкт-Петербурге

1 декабря 2020 г. в Доме кино в Санкт-Петербурге прошел премьерный показ фильма об Арцахе (Карабахе) «Возвращение», анонс о котором ранее был на этом сайте. На странице в Фейсбуке сценариста фильма: «Авторы: Светлана Кульчицкая (автор идеи, сценарист), Павел Медведев (режиссер), Артем Игнатов (оператор), Игорь Воротников (композитор), Николай Нажимов (звукорежиссер). Студия «Медведь-фильм». После показа о ситуации в Арцахе и понимании фильма говорили политики, художники, поэты, журналисты: С. Кульчицкая, П. Медведев, Б. Вишневский, А. Войцеховский, К. Воеводский… После фестивалей полная версия фильма будет выложена в сетях. Фильм продолжает фильмографию Кульчицкой: «Живите» (1992), «После обстрела» (1992), «Цена покоя» (1994).» Видеофрагмент до начала показа […]

В чьих интересах троцкистский подход по Нагорному Карабаху

Критическое мнение Ашота Манучаряна в беседе с Хачиком Чаликяном о позиции Москвы по Арцаху. Вторая часть видеозаписи от 27 ноября 2020 г. Под видео неофициальный перевод тезисов с привязкой ко времени от Miaban.ru.

Баку использует пассивность армян и навязывает свою ложь миру

27 ноября 2020 г. в программе Авраама Руссо на ютуб канале опубликована запись беседы его и Михаила Алексанянца. Видеозапись внизу, под ней — основные тезисы с таймингом.

Какой стратегический выбор нужен Армении?

В конце ноября 2020 г. на сайте Крымского армянского общества была статья «Победа и поражение: перспективы трансформации». Автор Олег Аршавирович Габриелян, доктор философских наук, профессор, председатель правления Благотворительного фонда “Луйс”. Внизу как текст статьи, так и видео, в котором сам автор отражает свою позицию с пятью приоритетными тезисами.