Конференция «Практические аспекты российско-армянских отношений» в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14 мая 2018 г. состоялась Конференция «Практические аспекты российско-армянских отношений» с удалённым участием по Интернету экспертов из Армении. 2018 թ. մայիսի 14-ին Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով կոնֆերանս: Հեռակա կարգով մասնակցեցին մի շարք փորձագետներ Հայաստանից:

Karo Paylan to Nobel Peace prize | Каро Пайлану — Нобелевскую премию мира

The information below is in 3 languages. Информация внизу на 3 языках. Please share this information with your friends. Просим поделиться этой информацией с вашими друзьями. Facebook — https://www.facebook.com/groups/armpeterburg/permalink/1403612199749435/

ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ — ՀԵՌԱՑՈՂ ԵԶԵՐՔ — 2

— Որպեսզի չմոռանանք՝ պայմանավորվենք հենց հիմա,- ասացի ես: — Վաղը ժամը չորսի մոտերքը ես սպասում եմ Արմենի զանգին: Հրավիրում եմ «Գյուլիստան»: Դուք եղե՞լ եք այնտեղ: — Ոչ: — Նոր, շքեղ ռեստորան է՝ բազմաթիվ սրահներով: Արմենը նույնպես, հավանաբար, չի եղել: — Չէ, չեմ եղել,- արձագանքեց Արմենը, վառելով սիգարետը: Մեր սեղանին մոտեցավ սև կոստյումով, փողկապով, թիկնեղ ու հաստափոր մի տղամարդ: — Ամեն ինչ կարգի՞ն է, — հետաքրքրվեց նա սիրալիր ժպտալով: — Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հյուրերը գոհ մնան: — Ռաուֆ Ալիևիչ, արի մի բաժակ խմիր մեզ հետ:Կոնյա՞կ, թե՞ օղի: — Ոչ կոնյակ, ոչ օղի, — Ալիևիչը ձեռքերը խաչեց կրծքին: […]

Публичные митинги и пикеты Армянского Товарищества

(Здесь приведены некоторые из публичных мероприятий, организованных Армянским Товариществом или при его участии) Обращение в связи с событиями в Ереване (Сасна црер), 19 июля 2016 г. Флешмоб в поддержку Резолюции Бундестага Германии по Геноциду армян в Турции, 3 июня 2016 г. Пикет «Вековая борьба армянского народа против турецких захватчиков, пантюркизма, фашизма», 29 мая 2016 г.

Круглые столы и встречи Армянского Товарищества

(здесь приведены лишь некоторые из круглых столов и встреч, как организованных Армянским Товариществом, так и при его участии) Участие в конференции Российско-армянского содружества в Москве, 15 декабря 2017 г. Круглый стол «Большой Кавказ: вызовы и тенденции», Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г. (Совместно с Кавказским геополитическим клубом)

Обращения Армянского Товарищества

(Здесь только некоторые из обращений от Армянского Товарищества либо совместных с другими организациями) Заявление в связи с военной диверсией Азербайджана против Армении 29.12.2016, 31 декабря 2016 г. Петиция для ОНЛАЙН голосования — «Осудить геноцидальную политику Турции и Азербайджана», 8 декабря 2016 г. (6.1.17=174 голоса)

Армянское Товарищество

«Армянское Товарищество» (АТ) это общественная организация (без образования юрлица) с центром в Санкт-Петербурге. Целями Армянского Товарищества являются: поднятие имиджа Армении и Армянства, содействие развитию взаимовыгодным российско-армянским отношениям, содействие связям между активистами, общинами, а также — связям с Арменией, разоблачение лжи и политики властей Турции, Азербайджана и их пособников в разных странах, включая Россию

Петербург-Арцах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА ПРИМЕРОВ НЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ АРЦАХА В РОССИИ   В Санкт-Петербурге в 2013-14-15 гг. состоялся цикл международных конференций «Рубежи Памяти». В конференции 2013 г. не было ни армян, ни армянской темы в докладах. В 2015 г. участвовали трое армян — и ни слова об Арцахе-НКР. Конференция в 2014 г. была полностью посвящена теме «Судьбы культурного наследия в Армении и России». От Армении было всего 3 человека (из Матенадарана и ЕрГУ), плюс двое армян из России и несколько докладов русских на армянскую тему. Ни один из 30 докладов в профильной армянской конференции (300 страниц в сборнике) не содержал […]