ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ. ՄԱՆՐԱՔԱՆԴԱԿՆԵՐ

Ներկա գրքում  ամփոփված են  տասնյակ մանրաքանդակներ, ինչպես նաև բազում թևավոր մտքեր՝ արդարության, բարու ու չարի, երջանկության, ապրելու ժամանակի ու դատաստանի օրվա փոխակապվածության մասին,  կյանքի  հավերժության օրենքի՝  սիրո և  կարոտի վերջնական հաղթանակի անմարեկի հույսով ու հավանով: