ԼԵՎՈՆ ԱԴՅԱՆ. ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ. ԱՆՑՈՂԻԿ ՄՏՔԵՐ

 ** Մեծ տառապանքը տանում են լռին, քանզի ուրիշը ժպիտն է տեսնում, քո հոգու ցավը ոչ ոք չի տեսնում: **  Ինչ վարել՝ այն էլ հնձում ենք.  ուրիշ տեղ  մեղավոր մի որոնեք, երբ գիտենք՝ ոչ ոք մեղավոր չէ  մեզանից բացի: